Trống vắng nhỉ

Phan Minh Tuấn
(virus)

New Member
Cả mấy năm trời rồi, vào đây chả thấy có gì update nhỉ 8-> . Anh em bắt đầu lên kế hoạch trù bị cho dịp 20 năm ra trường chứ nhỉ.
20 năm... 1 con số... khủng khiếp <:p
 
Back
Bên trên