Lớp T3 Thầy Ng Vũ Thanh Liêm chủ nhiệm

Trần Vũ Quang
(Spippo)

New Member
Lớp T3 đâu rùi nhỉ, mọi ng họp mặt nào .... Lâu lắm rùi chả gặp mống nào cả ......
 
Quang đứng lên làm trưởng Ban liên lạc đi!
 
Back
Bên trên