yasoap69

Địa chỉ
VN
Họ & Tên
Nguyễn Minh Trang
Giới tính
Lớp cấp 3
Anh
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2007
Khoá
04-07
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
học sinh
Thành phố
Hanoi
Mã vùng
04
Tên cơ quan / trường học
Hn-Amsterdam
Địa chỉ cơ quan/ trường học
Hanoi
Trường học cấp 2
Hà Nội - Amsterdam
Địa chỉ trường cấp 2
Hanoi
Năm tốt nghiệp cấp 2
2004
Bằng cấp hiện tại
học sinh
Danh hiệu cá nhân
Fullfilled.
Chất lượng đóng góp
0
Membership Code
010709006553

Chữ ký

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Bên trên