Trung Kien

Good enough!

Thể thao, đọc sách, xem phim, nghe nhạc
Website
http://www.gapit.com.vn
Địa chỉ
VN
Họ & Tên
Nguyễn Trung Kiên
Giới tính
Lớp cấp 3
Nga
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
1992
Khoá
89-92
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
CEO
Thành phố
Hà Nội
Tiểu bang/Tỉnh thành
Hà Nội
Mã vùng
4
Tên cơ quan / trường học
CENTECH
Địa chỉ cơ quan/ trường học
185 Giảng Võ - 15F HITTC Building K1 Hao Nam
Trường học cấp 2
Bế Văn Đàn
Địa chỉ trường cấp 2
Nam Đàn - Hà Nội
Năm tốt nghiệp cấp 2
1989
Chuyên ngành
Tin học
Trường đại học
ĐH Bách Khoa Hà Nội
Năm tốt nghiệp đại học
1997
Bằng cấp hiện tại
Thạc sĩ
Danh hiệu cá nhân
One life live it!
Chất lượng đóng góp
0
Membership Code
019210008660

Chữ ký

Some where middle of nowhere....
http://www.taybacgroup.com.vn
>:/ <):)

Following

Back
Bên trên