Trần Quỳnh Anh

[Comedian] ^^

Making people laugh ^^
Sinh nhật
24/6/90 (Tuổi: 34)
Địa chỉ
GB
Họ & Tên
Trần Quỳnh Anh
Giới tính
Lớp cấp 3
Trung-Anh
Năm tốt nghiệp cấp 3
2008
Khoá
05-08
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
học sinh
Thành phố
UK
Mã vùng
04
Tên cơ quan / trường học
Castle College
Địa chỉ cơ quan/ trường học
Nottingham
Trường học cấp 2
Giảng Võ
Địa chỉ trường cấp 2
HN
Năm tốt nghiệp cấp 2
2005
Bằng cấp hiện tại
học sinh
Chất lượng đóng góp
0

Chữ ký

: )

Người theo dõi

Back
Bên trên