Tú Anh

Music, Taewondo, Rock climbing
Địa chỉ
GB
Họ & Tên
Nguyễn Tú Anh
Giới tính
Lớp cấp 3
Anh
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2007
Khoá
04-07
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
học sinh
Thành phố
Hà Nội
Tiểu bang/Tỉnh thành
Hà Nội
Mã vùng
04
Tên cơ quan / trường học
Ruthin School
Địa chỉ cơ quan/ trường học
Số 1 Nam Cao
Trường học cấp 2
Thực Nghiệm
Năm tốt nghiệp cấp 2
2004
Chuyên ngành
chưa vào đại học
Trường đại học
chưa vào đại học
Địa chỉ trường đại học
chưa vào đại học
Năm tốt nghiệp đại học
chưa vào đại h
Bằng cấp hiện tại
Tốt nghiệp cấp hai
Danh hiệu cá nhân
Knock knock ...
Chất lượng đóng góp
0

Liên hệ

Yahoo! Messenger
[email protected]
Skype
black_centaur

Chữ ký

''Weave a circle round him thrice
And close your eyes with holy dread,
For he on honey-dew hath fed,
And drunk the milk of paradise''
Back
Bên trên