soiconankem

Thích nhiều thứ

Chăn chó
Địa chỉ
VN
Họ & Tên
Vũ Xuân Quý
Giới tính
Lớp cấp 3
Pháp
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2012
Khoá
09-12
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
không có
Thành phố
Hà Nội
Mã vùng
04
Tên cơ quan / trường học
Hà Lội - Amsterdam
Địa chỉ cơ quan/ trường học
Hà Nội
Trường học cấp 2
Nguyển Trường Tộ
Địa chỉ trường cấp 2
Hà Nội
Năm tốt nghiệp cấp 2
2009
Chuyên ngành
chưa có
Trường đại học
chưa có
Địa chỉ trường đại học
chưa có
Năm tốt nghiệp đại học
chưa tốt nghiệp
Bằng cấp hiện tại
Tốt nghiệp tiểu học
Danh hiệu cá nhân
-o0o- Kalut -o0o-
Chất lượng đóng góp
0
Membership Code
031200013445

Liên hệ

Yahoo! Messenger
[email protected]

Chữ ký

Học học học học học học hộc hộc hộc hộc ...

Người theo dõi

Back
Bên trên