simple

simple

chơi
Địa chỉ
VN
Họ & Tên
Nguyễn Thu Lý
Giới tính
Lớp cấp 3
Anh
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2010
Khoá
07-10
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Thành phố
ha noi
Trường học cấp 2
NGT
Địa chỉ trường cấp 2
hanoi
Năm tốt nghiệp cấp 2
2007
Chất lượng đóng góp
0

Chữ ký

~o) *-:) *-:) *-:) ~o)​
Back
Bên trên