ruwwlove

lãng mạn và thích hoạt động

âm nhạc
Địa chỉ
VN
Họ & Tên
Nguyễn Thùy Dương
Giới tính
Lớp cấp 3
Nga
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
1996
Khoá
93-96
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
VP
Thành phố
hanoi
Tiểu bang/Tỉnh thành
hanoi
Tên cơ quan / trường học
CTY quang trung
Địa chỉ cơ quan/ trường học
31 vo van dung
Địa chỉ trường cấp 2
hanoi
Năm tốt nghiệp cấp 2
1996
Chuyên ngành
kinh te doi ngoai
Trường đại học
DHNTHANOI
Địa chỉ trường đại học
Chua lang
Năm tốt nghiệp đại học
2000
Bằng cấp hiện tại
kỹ sư
Chất lượng đóng góp
0
Back
Bên trên