pinkyme

crazy
Địa chỉ
VN
Họ & Tên
Nguyễn Ngọc Diệp
Giới tính
Lớp cấp 3
Anh
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2010
Khoá
07-10
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
Geisha lầu Êy Yồ
Thành phố
Hà Nội
Mã vùng
04
Tên cơ quan / trường học
THPT Hà Nội Amsterdam
Địa chỉ cơ quan/ trường học
số 1 Nam Cao
Trường học cấp 2
THPT Hà Nội Amsterdam
Địa chỉ trường cấp 2
số 1 Nam Cao
Năm tốt nghiệp cấp 2
2007
Bằng cấp hiện tại
Geisha - Tenjin Daikochan
Danh hiệu cá nhân
:>
Chất lượng đóng góp
0

Chữ ký

8-X: Z' 8-X:​

Người theo dõi

Back
Bên trên