phik_chan_93

Gặp là biết :D
Địa chỉ
VN
Họ & Tên
Lưu Thị Hà Phương
Giới tính
Lớp cấp 3
Pháp
Mở rộng
2
Năm tốt nghiệp cấp 3
2011
Khoá
08-11
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
học sinh
Thành phố
Hà Nội
Tiểu bang/Tỉnh thành
Hà Nội
Mã vùng
10000
Địa chỉ cơ quan/ trường học
8 Nam Cao
Trường học cấp 2
Nguyễn Trường Tộ
Địa chỉ trường cấp 2
Hà Nội
Năm tốt nghiệp cấp 2
2008
Danh hiệu cá nhân
Fearless.
Chất lượng đóng góp
0

Chữ ký

tự tin lên =)
Fighting ♥

Người theo dõi

Back
Bên trên