oOOo

Địa chỉ
VN
Họ & Tên
Vũ Tiến Đạt
Giới tính
Lớp cấp 3
Tin
Năm tốt nghiệp cấp 3
2010
Khoá
07-10
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Danh hiệu cá nhân
~ ~ ~.. ....~ ~!!!
Chất lượng đóng góp
0
Membership Code
011004024660

Liên hệ

Yahoo! Messenger
[email protected]

Chữ ký

Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm ! :)

Người theo dõi

Back
Bên trên