nghienviec

soccer, music, sports
Địa chỉ
VN
Họ & Tên
Lê Quốc Tuấn
Giới tính
Lớp cấp 3
G
Năm tốt nghiệp cấp 3
2000
Khoá
97-00
Trường cấp 3
THPT DL Marie-Curie - Hà Nội
Thành phố
Hà Nội
Tiểu bang/Tỉnh thành
Hà nội
Mã vùng
999999*
Trường học cấp 2
Marie Curie
Địa chỉ trường cấp 2
Hà Nội
Năm tốt nghiệp cấp 2
1997
Chuyên ngành
Ngôn ngữ
Trường đại học
City University of New York
Địa chỉ trường đại học
Queens
Năm tốt nghiệp đại học
2004
Bằng cấp hiện tại
Cử nhân
Chất lượng đóng góp
0

Following

Người theo dõi

Back
Bên trên