kims_2501_ams

nhìu lắm...
Sinh nhật
25/1/90 (Tuổi: 34)
Website
http://360.yahoo.com/sweetmelody2501
Địa chỉ
GB
Họ & Tên
Trần Hoàng Kim Anh
Giới tính
Lớp cấp 3
Địa
Năm tốt nghiệp cấp 3
2008
Khoá
05-08
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
student
Thành phố
london
Tên cơ quan / trường học
Ashbourne Independent Sĩth Form College
Địa chỉ cơ quan/ trường học
17 Old Court Place, High street Kensington, London W8 4PL
Năm tốt nghiệp cấp 2
2005
Bằng cấp hiện tại
10/12
Danh hiệu cá nhân
heh...u know it's me >.<
Chất lượng đóng góp
0
Membership Code
010808015238

Chữ ký

E y A nGả ngHiêNg bỒng bỀnh nIềm kiÊu hÃnh, tHiên đƯờnG xaNh mƯớt gIó trOnG làNh, cUốn vÀo đỜi AE bẤt tẬn...vÔ tÌnh chúNg tA thuỘc vỀ nhAu...NgÀn kiẾp sAu....
[marquee]U'RE MY SUNSHINE :x U[/marquee]

Following

Back
Bên trên