heoconrongto

Sinh nhật
11/6/89 (Tuổi: 34)
Địa chỉ
US
Họ & Tên
Hoàng Thị Phương Thảo
Giới tính
Lớp cấp 3
Anh
Năm tốt nghiệp cấp 3
2007
Khoá
04-07
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Thành phố
Hà Nội
Tên cơ quan / trường học
Hà Nội- Amsterdam
Trường học cấp 2
Hà Nội - Amsterdam
Địa chỉ trường cấp 2
Hà Nội
Năm tốt nghiệp cấp 2
2003
Chuyên ngành
Politics, Philosophy & Economics
Trường đại học
University of Pennsylvania
Danh hiệu cá nhân
If you could see me now...
Chất lượng đóng góp
0

Chữ ký

Two roads diverged in a wood, and I--
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Following

Người theo dõi

Back
Bên trên