Hạnh Ngân

Địa chỉ
VN
Họ & Tên
Phùng Hạnh Ngân
Giới tính
Lớp cấp 3
Anh
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2010
Khoá
07-10
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
học sinh
Thành phố
Hà Nội
Tiểu bang/Tỉnh thành
Hà Nội
Mã vùng
04
Tên cơ quan / trường học
trường Amsterdam
Địa chỉ cơ quan/ trường học
trường Amsterdam
Trường học cấp 2
giảng võ
Địa chỉ trường cấp 2
Hà Nội
Năm tốt nghiệp cấp 2
2007
Chất lượng đóng góp
0

Chữ ký

There has never been a better time for you to open your eyes, let the imagination soar and see what more is possible.

0:) "Limitless possibilities"0:)
Back
Bên trên