govietnammice

nothing

nothing
Địa chỉ
VN
Họ & Tên
Quang Minh
Giới tính
Lớp cấp 3
Toán
Năm tốt nghiệp cấp 3
2002
Khoá
99-02
Trường cấp 3
THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội
Occupation
sales
Thành phố
Hà Nội
Tiểu bang/Tỉnh thành
dong da
Mã vùng
+844
Tên cơ quan / trường học
govietnammice.com
Địa chỉ cơ quan/ trường học
217 de la thanh
Trường học cấp 2
ly thuong kiet
Địa chỉ trường cấp 2
nguyen khuyen - ha noi
Năm tốt nghiệp cấp 2
1999
Chuyên ngành
quan tri kinh doanh
Trường đại học
thuong mai ha noi
Địa chỉ trường đại học
ha noi
Năm tốt nghiệp đại học
2007
Bằng cấp hiện tại
cử nhân
Chất lượng đóng góp
0
Back
Bên trên