dungnm

Địa chỉ
VN
Họ & Tên
Nguyễn Minh Dũng
Giới tính
Lớp cấp 3
Sinh
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
1999
Khoá
96-99
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
Freelancer software developer
Thành phố
Hà Nội
Mã vùng
844
Chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Trường đại học
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Địa chỉ trường đại học
1 Đại Cồ Việt
Năm tốt nghiệp đại học
2004
Bằng cấp hiện tại
Đại Học
Chất lượng đóng góp
0
Back
Bên trên