Cuong ACS

đơn giản, muốn kết bạn

bóng đá
Website
http://cohoiduhoc-uk.blogspot.com/
Địa chỉ
VN
Họ & Tên
Nguyễn Quốc Cường
Giới tính
Lớp cấp 3
Anh
Mở rộng
2
Năm tốt nghiệp cấp 3
2010
Khoá
07-10
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
Sinh viên
Thành phố
Hà Nội
Mã vùng
10000
Tên cơ quan / trường học
National University of Singapore
Địa chỉ cơ quan/ trường học
Singapore
Trường học cấp 2
Lô-mô-nô-xốp
Năm tốt nghiệp cấp 2
2007
Chuyên ngành
Kế toán
Trường đại học
National University of Singapore
Địa chỉ trường đại học
Singapore
Năm tốt nghiệp đại học
2016
Bằng cấp hiện tại
tú tài quốc tế
Danh hiệu cá nhân
Nguyễn Quốc Cường
Chất lượng đóng góp
0
Membership Code
031009036057

Liên hệ

Yahoo! Messenger
devinnd
Skype
cuong.nguyen5692

Chữ ký

- At the end of the day, all that is left to do is smile. You don't know whether you can do it tomorrow-
Back
Bên trên