boycoldface

IT,HI TECH...
Sinh nhật
10/10/90 (Tuổi: 33)
Website
http://360.yahoo.com/boycoldface
Địa chỉ
SG
Họ & Tên
Trần Bình Nguyên
Giới tính
Năm tốt nghiệp cấp 3
2008
Khoá
05-08
Trường cấp 3
THPT DL Lương Thế Vinh - Hà Nội
Thành phố
SINGAPORE
Tiểu bang/Tỉnh thành
SINGAPORE
Mã vùng
065
Tên cơ quan / trường học
LƯƠNG THẾ VINH
Địa chỉ cơ quan/ trường học
CẦU GIẤY
Trường học cấp 2
GIẢNG VÕ
Địa chỉ trường cấp 2
TRẦN HUY LIỆU
Năm tốt nghiệp cấp 2
2005
Chất lượng đóng góp
0
Membership Code
030800013869

Liên hệ

Yahoo! Messenger
boycoldface

Chữ ký

Soaring...
Flying...
...There's not a star in heaven
That we can't reach...

Following

Back
Bên trên