anams

Philosophy
Sinh nhật
24/3/75 (Tuổi: 49)
Website
http://www.ikb.poznan.pl/nguyen/
Địa chỉ
PL
Họ & Tên
Nguyễn Vĩnh An
Giới tính
Lớp cấp 3
Hóa
Mở rộng
2
Năm tốt nghiệp cấp 3
1992
Khoá
89-92
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
Student
Thành phố
Poznan
Trường đại học
PUT
Năm tốt nghiệp đại học
1997
Chất lượng đóng góp
0
Membership Code
019203002104

Liên hệ

Yahoo! Messenger
anzpoz
Skype
free2403

Chữ ký

:-? An Cấn
Back
Bên trên