a_chu

Địa chỉ
US
Họ & Tên
Cao Minh Châu
Giới tính
Lớp cấp 3
Anh
Mở rộng
2
Năm tốt nghiệp cấp 3
2008
Khoá
05-08
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Thành phố
hà nội
Chất lượng đóng góp
0
Membership Code
010809015009

Chữ ký

"Love deeply and passionately.
You might get hurt but it's the only way to live life completely."

:x

Người theo dõi

Back
Bên trên